שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

בקשה לקבלת הצעות לעריכה וניהול קרן השתלמות ברירת מחדל

  

 

קבוצת אשטרום בע"מ, מחברות הבנייה והנדל"ן

המובילות בישראל, מזמינה הצעות מגופים מוסדיים

לעריכה וניהול  קרן השתלמות 
מסוג  ברירת מחדל

עבור עובדי קבוצת אשטרום .

 

1.את מסמכי ההליך ניתן לקבל

בפנייה למייל    SL@S-L.CO.IL     בלבד

בפנייה יש לציין :

שם הגוף המוסדי המציע

 

 

שם הגורם האחראי מטעם הגוף להשתתפות בהליך

 

 

כתובת מייל לקבלת מסמכי ההליך

 

 

טלפון איש/ת קשר מטעם המציע 

 ישיר ונייד 

 

 

2.הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי הבקשה. בכל מקרה של סתירה

בין האמור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי הבקשה – מסמכי הבקשה

יגברו.

3.אין בבקשה זאת לחייב את קבוצת אשטרום בקבלת הצעה כלשהיא.

4. ההליך הינו לגופים מוסדיים בלבד בהליך התקשרות ישירה .

5. סך הליך הבקשה מבוצע על ידי שאול את לחמן 

בתודה ובהצלחה למשתתפים
קבוצת אשטרום & שאול את לחמן 

 

 

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לשאול את לחמן בע"מ ייעוץ ובקרה פנסיונית אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן