שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

הטבות פנסיוניות לעובדים בסוף שנת 2013

שכיר/ה ? עצמאי/ת ?
לקראת סוף שנת 2013 ריכזנו עבורך זכויות והטבות
המגיעות לך בהיבט הפנסיוני.

ידע הוא כוח.
במיוחד עכשיו אין סיבה שתשלמו יותר מס או תחמיצו הזדמנות לחסוך יותר. אל תגידו לא ידעתי. הקדישו כמה דקות מזמנכם כדי לדעת מה מגיע לכם.

להדפסת קובץ המידע לחצו כאן
  להדפסה המסמך לחץ כאן מעלה 
1.   הטבות מס
לקראת סוף שנת המס המתקרבת לסיומה, עליכם לוודא באופן אישי כי ניצלתם את הטבות מס הכנסה המגיעות לכם. סעיפי זיכוי וניכוי שווים לכם הרבה כסף !

חשוב לדעת
שכירים יכולים לנצל הטבות במס הן לגבי חלק השכר המבוטח והן לגבי חלק  השכר שאינו מבוטח (כמו שעות נוספות, החזרי הוצאות וכדומה)  ובכך להגדיל  משמעותית את החזרי המס.

החזר עבור שכר מבוטח מבוצע בדרך כלל באופן שוטף בתלושי השכר.

רוצים להגיש בקשה להחזר מס לגבי שכר לא מבוטח ? ניתן להגיש בקשה להחזר מס רק עבור הפקדות שיתבצעו עד 31.12.2013.

לפניכם טבלת תקרות ההטבות במס לשנת 2013(המקור - חוברת ניכויים 2013 מס הכנסה)
סכומים מתואמים בש"ח לשנת המס 2013

א       
נקודות זיכוי 
 נקודות זיכוי2,616 ש"ח לשנה
בקופות גמל וקרנות השתלמות 
 הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה103,200 ₪ לשנה
 הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה    145,200 ₪ לשנה
 סכום החיסכון המזערי ללא הגבלה של 5% מההכנסה
סעיף 45 א' (ד')
1,992 ₪ לשנה
 סעיף 45 א' (ה')1,992 ₪ לשנה
  206,400 ₪ לשנה
 הכנסה לעמית עצמאי סעיף 47 (א)(3)103,200 ₪ לשנה
 סעיף 47 (א)(5)412,800 ₪ לשנה
 תקרת קצבה מזכה 99,720 ₪ לשנה
 פטור מקצבה לפי סעיף 9א – 43.5%
בין השנים 2012-2015
43,378 ₪
 סכום ההפרשה לפיצויים המוכר כהוצאה
לפי סעיף 32 (9) (א) (2)
12,120 ₪ לשנה
 "שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל4,300 ₪ לחודש
 משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה
לקרן השתלמות פטורה ממס  
     
188,544 ₪ לשנה
 הכנסה קובעת משוכללת לקרן השתלמות לעצמאי259,000 ₪ לשנה
 הפקדה מוטבת סעיף 9 (16א) ו-9 (16ב) לפקודה18,120 ₪ לשנה
 תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל
לקצבה סעיף 3 (ה3)
35,312 ₪ לחודש

2.  חיסכון כספי משמעותי במס לפורשים ומסיימי עבודה (נצלו זכויותיכם)

באפשרותכם לדחות חישוב המס של שנת 2013 לשנת 2014.
לעובדים המסיימים עבודתם בימים אלו וזכאים לקבל מענקי פרישה, קיימת האפשרות לדחות את חישובי פריסת המס החל מ- 2014 במקום בשנת 2013.

במידה וההכנסות הצפויות לכם בשנת 2014 ובשנות הפריסה האחרות נמוכות או לא קיימות, יש סיכוי גבוה שתהיו זכאים להפחתה משמעותית בחישוב המס בפרישה.

•   ניתן לדחות קבלת הפיצויים בפועל מהמעביד לשנת המס 2014
גם אם פרשת בפועל בשנת 2013 וליהנות מתקרת פטור גבוהה יותר עבור שנת 2014.

•   מתכננים להקים עסק ?
באם הינכם צפויים להקים עסק בשנת המס הבאה וצפוי כי בשנת ההקמה יהיו הפסדים עקב ההקמה, ניתן לקזז את ההפסדים הללו מול החלק המחייב במס מתוך מענקי הפרישה.

כספים נזילים לפורשים
תזכורת : בעקבות תיקון פקודת המס 190 מתאפשר למי שפרש החל מ 18.11.2010 להשאיר כספי פיצויים הוניים שכבר בוצעה בגינם התחשבנות מס, בקופת גמל, תחת חשבון חדש. כספים אילו נזילים למשיכה בכל עת בכפוף לתשלום מס בשיעור 25% מרווח ריאלי.

3.  בדיקת תשלומים ,תנאים,פרטים בתוכניות הפנסיוניות
לקראת סיום השנה מומלץ לבדוק בתוכניות הפנסיוניות שלכם את נכונות הפרטים הבאים הדבר יאפשר לחברות הביטוח ,הפנסיה והגמל להעביר לכם בצורה מדויקת את אישורי המס והדיווחים השנתיים :

א.התאמה חודשית, בין השכר הפנסיוני שלכם  לבין התשלומים שנקלטו בגופים הפנסיונים השונים מכספי המעסיק וכספכם המשולם לתוכניות הפנסיה,ביטוח,גמל והשתלמות  בעבורכם ההשוואה תתבצע בין תלוש השכר האישי שלכם לבין דיווחי הקופות הרבעונים שבידכם.

ב.בדיקת נכונות   כתובת המגורים הרשומה לטובת קבלת דברי הדואר בצורה סדירה.

ג.בדיקת רישום מעודכן  לבן/בת זוג ,ילדים במסמכי קרן הפנסיה ,מוטבים למקרה פטירה.

ד.בדיקת קיום בפועל להטבות  שהובטחו לכם בדמי ניהול ,עלויות כיסויים ביטוחיים וכו.

4.  בדיקת הלוואות משכנתא לגבי הלוואות קיימות והלוואות חדשות
      צפויה לחסוך לכםעשרות אלפי שקלים יקרים "נטו" !

מצב השוק הפיננסי מאפשר לבחון ולהוזיל בצורה משמעותית את עסקת המשכנתא. הריבית, איננה המרכיב העיקרי של הרווח של הבנק. מה שחשוב יותר הוא התמהיל או מסלולי המשכנתא שבוחרים עבורכם. אלה יקבעו לבסוף כמה כסף תחזירו לבנק.

הבנקים לא מספרים לכם איפה הרווח האמיתי של העסקה וכמה תשלמו בסופה, מה הסיכון בכל מוצר,איך יגדל ההחזר החודשי או איך תשפיע ההצמדה על המשכנתא שלך.

5.  משיכת כספים ללא מס ( ! )מקופות גמל בהן צבירה אינה עולה על 7,000 ₪
מרבית החוסכים נמנעים היום מלמשוך סכומים קטנים שצברו בקופה או קופות שונות בשל קנס מיסוי בשיעור 35% מהסכום הנמשך. הוראת שעה המאפשרת לבעלי חשבונות קטנים ולא פעילים למשוך את הכספים מקופת הגמל בהליך מהיר ובפטור ממס.

ההוראה החדשה מאפשרת לבצע משיכה בפטור ממס, לסכומים צבורים עד 7,000 ₪.

דוגמאות לשאלות שכיחות בנושא משיכת כספים ללא מס

יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים, אם הם כספי תגמולים שהופקדו לקופה לפני 2008.

יש לי באותה קופת גמל  שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,000 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
לא ניתן לבצע את המשיכה, למרות שמדובר בשני חשבונות שונים. מאחר שהם מנוהלים באותה קופה, חלה מגבלת הסכום 7,000 ₪. יחד עם זאת, ניתן למזג את החשבונות בקופה לחשבון אחד.

יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 ₪ ובשני 3,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף ?
מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך  הכספים אינו עולה על 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות, אם הם כספי תגמולים שהופקדו לפני 2008.

מתי אוכל למשוך את הכסף בפטור ממס ?
ניתן למשוך את הכסף מיד, אך למשך תקופה של 18 חודשים בלבד.

יש לי חשבון בקופת גמל עם כספי תגמולים שהופקדו לפני 2008 סכום הנמוך מ-7,000 ₪. מה יקרה אם לא אמשוך את הכספים ?
החל משנת 2016, קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מינימליים בסך 6 ₪ מדי חודש. זאת במקום שיעור מירבי של 1.05%.

רוצים לממש את ההטבות המגיעות לכם ?יש לכם שאלות ?

צרו עימנו קשר ונשמח לסייע בנושאים :
    זכויותיכם הפנסיוניות בכלל והיערכות לסוף שנת 2013 בפרט.
•    ייעוץ מקצועי בנושא זכאותכם להחזרי מס עד 6 שנים אחורה.
•    בדיקת כדאיות מיחזור משכנתא וייעוץ בבחירת משכנתא
     חדשה.

טלפון 03-7516466 או לחצו כאן להשארת פרטיכם

 
  
בברכה,
ישראל לחמן & רן שאול
יועצים פנסיונים בכירים ומנכ"לים משותפים
שאול את לחמן ייעוץ ובקרה פנסיונית בע"מ

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן