שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

הצעות חוק חדשות בתחום הפנסיה


4 הצעות חוק חדשות בתחום הפנסיה הועלו בכנסת בחודש מרץ 2013

בתאריך 13.03.13 הועלו על ידי חברי הכנסת עפו אגבאריה, מוחמד ברכה, חנא סוייד ודב חנין, שלוש הצעות חוק בתחום הפנסיה, הגנה על זכויות עובדים ופרישה.
אנו מביאים את עיקרי ההצעות כאן לעיונכם :הצעת חוק בנושא גיל פרישה לעובדי בניין
(תיקון – שינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניין), התשע"ג – 2013.  

הצעת חוק לשינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניה.
כיום יכול עובד לפרוש בהגיעו לגיל 67 (גברים) וגיל 62 (נשים), או לאחר שעבדו 35 שנים בסוגי עבודות בענף הבניה.

הצעת החוק באה להפחית את גיל הפרישה. הרציונאל העומד מאחורי ההצעה מתמקד בכך שתוחלת החיים של עובדי בניין, נמוכה מתוחלת החיים הממוצעת של אזרחי ישראל בשל העובדה שעבודתם מבוצעת במאמץ פיזי, בתנאים מזג אוויר קשים, לאורך שעות ארוכות ומרחק ממשפחותיהם.


הצעת חוק בנושא הסכמים קיבוציים
הצעת חוק זו הוגשה על מנת להגן על עובדים אשר חוק הסכמים קיבוציים אינו חל עליהם (או שאינם מאוגדים במסגרת ארגון יציג של עובדים מאותו מקצוע) ועבודתם מתבצעת במסגרות פרטיות כגון עמותות וארגונים וכתוצאה מזה זכויותיהם שכרם נשחקים בצורה גסה.    


הצעת חוק בנושא ההתיישנות בתובענות בין עובד - מעביד 

עיקר החוק, שבחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במניין הזמן שבו התקיימו בין התובע והנתבע יחסי עובד ומעביד.

על תובענות שעניינן יחסי עובד - מעביד חלה היום תקופת התיישנות של שבע שנים ובתובענות המוגשות לפי חוקים מסוימים כגון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, אף תקופה קצרה יותר, אלא שבדרך כלל עובד נמנע מלתבוע את מעסיקו במהלך תקופת העבודה מחשש לאובדן מקום עבודתו או לפגיעה בתנאי העסקתו. כך, נוצר מצב שבו העובד נמנע מלהשתמש בכלים העומדים לרשותו לשם שמירת זכויותיו. עובד שסיים עבודתו אצל המעביד לאחר תקופת ההתיישנות של שבע שנים לא יוכל לתבוע את הזכויות המגיעות לו.

בתובענות שעניינן יחסי עובד - מעביד מוצע, לפיכך, לקבוע כי ההתיישנות תחל עם תום יחסי העבודה. בדרך זו יישמרו כראוי זכויותיו של עובד והוא יוכל לממשן גם אם לא תבע
אותן במהלך תקופת עבודתו.


הצעת חוק בנושא זכות לפיצויי פיטורין
בתאריך 13.03.13 הועלתה גם הצעת חוק בנושא זכות לפיצויי פיטורין בעת סיום יחסי עובד מעביד. ההצעה הועלתה על ידי חברי הכנסת זהבה גלאון, אילן גילאון, ניצן הורוביץ, מיכל רוזין, עיסאווי פריג' ותמר זנדברג.

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 (להלן החוק), קובע כי עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ופוטר, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. החוק קובע כי הנ"ל יהיה תקף גם במקרה של התפטרות עובד בנסיבות מיוחדות : הרעה ממשית בתנאי העבודה, התפטרות לטובת גיוס, התפטרות לשם טיפול בילד צעיר מ- 9 חודשים, בשל מחלה או מחלת בן משפחה, שהייה במקלט לנשים מוכות או העתקת מקום מגורים (בתנאים מסוימים).

בחוק יש נסיבות נוספות לסיום יחסי עובד ומעביד הנקבעות כפיטורין כמו : פטירה או פשיטת רגל של המעביד, פטירת העובד, אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה או התפטרות בגיל הפרישה.


לפי הסכם קיבוצי כללי (7019/2007) מחויבים המעבידים להפריש עבור עובדיהם, כחלק מהמרכיבים לפנסיה, גם מרכיב בעד פיצויי הפיטורים העומד על 5% מהשכר ובתוקף מינואר 2013 (אם יתפטר או יפוטר). שיעור זה אינו מלוא הפיצויים המגיעים לעובד.

הצעת החוק מעוניינת לקבוע כי עובד שעבד אצל אותו מעביד (או באותו מקום עבודה) שלוש שנים לפחות, ויחסי עובד ומעביד ביניהם הסתיימו שלא בשל פיטורי העובד, יהיה זכאי גם הוא לפיצויי פיטורים.

                      למידע בנושא ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי 
           ולתיאום פגישת היכרות ראשונה ללא עלות או התחייבות
                     התקשרו למשרדנו בטלפון 03-7516466 
    או לחצו כאן להשארת פרטיכם ונחזור אליכם בשעות הקרובות

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן