שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

חשוב למעסיקים בענף הבנייה הסכם קיבוצי חדש הגדלת הפקדות למוצרים פנסיונים החל מ 01.04.2018

 מעסיקים בענף הבניין חשוב !


הסכם קיבוצי שנחתם בימים איילו  משפר את תנאי הפנסיה של עובדי ענף הבניין, התשתיות והשיפוצים. לפי ההסכם, עליו חתמו הסתדרות עובדי הבניין והתאחדות בוני הארץ (הקבלנים), שיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני של העובדים יגדל ב-1.2 נקודות האחוז, בחלוקה שווה בין הפרשות העובדים להפרשות המעסיקים. ההסכם נכנס לתוקף ב 01.2018  המעסיקים בתחום נדרשים להעלות את מינימום ההפקדה לפנסיה שלהם מ-6.5% ל-7.1% משכר עובד, ואילו הפקדת   העובדים תגדל מ-6% ל-6.6% מהשכר.

העלאת ההפרשות לפנסיה היא הסכמה של הצדדים כי קיצור שבוע העבודה במשק, שייכנס תוקף בתחילת אפריל ,לא יחול על ענף הבניין.

לנושא השלכות פנסיוניות מהותיות על אופן הביצוע בפועל וזאת עקב תנאי הסדרים פנסיונים שונים ברשות העובדים אשר בחלקם אינם מאפשרים הגדלת ההפקדות במוצרים הקיימים אלא נדרשים פתרונות חלופיים

אנו לשירותכם לסיוע והדרכה במייל SL@S-L.CO.IL   או טל'  03-7516466 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן