שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

חשיפה ! ביטוחי מנהלים חדשים 2013

 


קבלו את תוכניות ביטוח המנהלים החדשות לשנת 2013

ביולי 2012 פרסם המפקח על הביטוח את תוצאות הבדיקות האקטואריות שערך אגף שוק ההון.
המפקח קבע כי אי הודאות בנושא התארכות תוחלת החיים העתידית, מסכן את יציבות חברות הביטוח, בכך שהחברות חשופות לסיכון של הבטחת תוחלת החיים שעולה בקצב מהיר הרבה יותר מאשר נצפה תחילה בשנת 2008.

ב-11/2012 הגן המפקח על הביטוח על לקוחות ביטוחי מנהלים
על ידי פרסום חוזר הנחיות ובו קבע את העקרונות הבאים :

1.יחולו הגבלות על שינוי נושא מקדם תוחלת החיים.
בתוכניות ביטוח מנהלים קיימות ששווקו עד 31.12.2012 לא יחול כל שינוי לנושא מקדם התוחלת כולל לגבי הגדלות שכר ראליות.

2.הגבלת מכירת תוכניות ביטוח מנהלים עם מקדמים מובטחים.
מכירת תוכניות ביטוח חדשות הכוללות מקדמים מובטחים תותר למכירה רק למבוטחים מעל גיל 60. במסגרת זאת תוצא למבוטחים כאמור אפשרות לרכישת תוכניות כולל מקדמים ובלעדיהם.

3.תותר בהמשך רכישת תוכניות ביטוח עם מקדמי קצבה מובטחים אשר יתומחרו כרכיב עצמאי בעלות נקובה וידועה.

4.נקבעה תקרת דמי ניהול בתוכניות ביטוחי מנהלים( כולל גם קופות גמל )
לשנת 2013  עד 4% מפרמיה + עד 1.1% מצבירת החסכון
משנת 2014 עד 4% מפרמיה  + עד 1.05 מצבירת החסכון .

5.שינוי בדמי הניהול.
דמי הניהול שיגבו בעת קבלת הקצבה עודכנו ל 0.6% במקום 0.5% עד כה.

עדכון תוכניות ביטוח מנהלים בעקבות השינויים
בעקבות השינויים הללו, מפרסמות בימים אלו חברות ביטוח שונות את תוכניותיהם השונות לביטוח מנהלים.

בשיחות עם נציגי החברות אנו למדים כי עקב קוצר הזמן בין החלטת המפקח לצורך הנפקת תוכניות חדשות שניתן למוכרם בתחילת 2013; יצאו חלק מהחברות עם תוכניות שכנראה יעברו בהמשך שינויים והתאמות.

במידעונים הקרובים נסקור בפניכם עיקרי העדכונים לתוכניות החברות השונות והפעם נתמקד בתוכניות חברות כלל ופניקס.

ביטוחי מנהלים חדשים 2013  - כלל ביטוח
תוכנית המבוססת על שילוב מסגרת ההנחות הבאות :
• מסגרת מנגנון דינמי להנחות בדמי ניהול מהחסכון על פי הסכום הכולל למקרה מוות שנרכש בתוכנית.

• על כל 500,000 ₪ סכום למקרה פטירה, תינתן הנחה בשיעור של 0.1% בדמי ניהול מהחסכון.
לדוגמה : בתוכנית חיסכון צבור + סכום ביטוח שנרכש = 1,000,000 ₪
תנתן הנחה של 0.2% כך שסך דמי הניהול יעמדו על  0.85%.

• הזכאות תנתן למבוטחים שבמועד ההצטרפות גילם מתחת ל- 50.

• בנוסף הנחה בדמי ניהול מהחסכון כתוצאה בוותק הפקדות שוטפות החל מההפקדה ה 121 בפוליסה. גובה ההנחה הינו 0.01% לכל 12 חודשי הפקדה בשנת ביטוח.

• הזכאות תנתן למבוטחים שבמועד ההצטרפות גילם מתחת ל- 50.
לא יחשבו תקופות תשלום שמירת זכויות.
לדוגמה : מבוטח שרכש תוכנית ביטוח מנהלים בגיל 40 שכוללת 1 מליון ₪ ביטוח חיים; החל מההפקדה ה- 121, יעמדו דמי ניהול מהחסכון על 0.84%.

• בכל מקרה דמי הניהול מהחסכון לא יקטנו מ 0.8%.

בנוסף נכלל בתוכנית מנגנון התאמת סכום ביטוח על פי מצב משפחתי וצרכי המשפחה.

ביטוחי מנהלים חדשים 2013 – פניקס 

• דמי הנהול יעמדו כבר ב 2013 על עד 4% מפרמיה  + עד 1.05 מצבירת החסכון.

• מבצע למשך שנה הנחה בדמי ניהול מצבירה כתלות משעור הגנת הכנסה או לחילופין כתלות מסכום ביטוח החל מתום שנה א' מיום הפקת הפוליסה.
• במידה והמבוטח רכש באותה פוליסה גם הגנת הכנסה וגם סכום ביטוח קבוע ההטבה תחושב לפי הגבוה מבניהם.

המפורט כאן הינם תמצות הדברים
אנו בשאול את לחמן, לומדים בימים איילו את מערך התוכניות החדש,
מתעדכנים בהתאם לגבי מערכות המיחשוב התוכנות והסימולציות הפנסיוניות במשרדנו
ונתכבד לעמוד לרשותכם לטובת בחינת האפשרויות עבורכם ועבור עובדיכם.

לפרטים נוספים בנושא, צרו קש/ר עם משרדנו בטלפון 03-7516466
או לחצו כאן להשארת פרטיכם ונחזור אליכם בשעות הקרובות.

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן