שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

טפסים והכנה לייעוץ פנסיוני פרטי

 

הכנה לייעוץ פנסיוני אישי

לצורך הפקת מירב התועלת מפגישת היעוץ הפנסיונית, נבקשך כשלב מקדים לרכז ולהביא לפגישה עימנו נתוני המערך הפנסיוני שברשותך כמפורט כאן 


להדפסת מפרט הנתונים הנדרש לצורך פגישת הייעוץ הפנסיונית לחץ כאן


דו"ח שנתי מרכז אחרון, כפי שנתקבל אצלך מהגופים הפנסיונים השונים.

>  תוכניות ביטוח.
>  קרנות פנסיה.
>  קופות גמל.
>  קרנות השתלמות

>  דוחות תשלומים שוטפים רבעוניים לשנת המס האחרונה שבידך.

העתק תוכניות ועדכונים שנערכו בהם שיש ברשותך (עדיף מקוריים), הכוללים את טפסי ההצטרפות וכן את:
>  תוכניות ביטוח חיים.
>  קרנות פנסיה.
>  קופות גמל והשתלמות.
>  תוכניות ביטוח בריאות.


זכויות פנסיוניות למקרה ביטוח חיים, נכות או פרישה קבוצתיים, או דרך חברות בארגונים מקצועיים שונים (באם קיימים).

>  מסמכי עזיבת עבודה השמורים אצלך במידה ועזבת מקום עבודה כשכיר במהלך 15 השנים האחרונות.

>  אישור תנאי קבלה באם אישרת לחברת הביטוח תנאי קבלה מיוחדים כל שהם – יש לצרף אישור.

>  טופס 106 אחרון.

>  תלושי שכר – העתקים מ- 3 תלושי שכר אחרונים.

לקראת הפגישה רצוי מאד לפנות לחברת הביטוח ואו קרן הפנסיה ואו קופת הגמל ואו קרן ההשתלמות  ולבקש :

>  דו"ח ריכוז מצב ביטוח  מפורט ומעודכן לכל תוכנית בנפרד בגוף הפנסיוני.

יש לבקש ריכוז כולל שכזה מכל חברת ביטוח,קרן פנסיה,קופת גמל והשתלמות בנפרד.

דוח שכזה תוכל לקבל ישירות אילך מהחברות תוך שבוע ימים לערך בדואר ואו בפקס.

ריכוז מקורות ונכסים אישיים (להלן הנתונים המומלצים) :

• סך שווי ותזרים מנכסים מניבים באם קיימים כגון ( שכר דירה וכו)

• סך תיק השקעות באם קיים (רצוי לצרף מבנה התיק בחלוקה למרכיבים השונים בתדפיס מעודכן).

• מקורות הכנסה שוטפים או נכסים אחרים בארץ ובחו"ל.

• ריכוז כללי של הוצאות קבועות ומשתנות כולל הלוואות טווח קצר וארוך.

• בעלות ואחזקות בחברות (במידה וקיים יש לצרף שווי חברה וחלק אחזקות) .

• נכסים פיננסים נוספים המצויים בידך ועשויים להתממש בארועים פנסיונים כגון : 
  פטירה / נכות /פרישה .

סך הנתונים הללו יאסף עבור 2 בני זוג, באופן אישי וגם לגבי נכסים משותפים.


אנו מזמינים אותך  ליצור עימנו קשר בכל שאלה  הקשורה לאיסוף או איתור מסמכים חשובים אלה, אשר יאפשרו לנו להעריך ולהעניק לך את היעוץ הפנסיוני המיטבי בטלפון 03-7516466.

       בכבוד רב
       שאול את לחמן בע"מ 
       ייעוץ פנסיוני | בקרה פנסיונית לחברות

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן