שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

מיסוי תקבולי אובדן כשר עבודה בעקבות תיקון 190

מיסוי תשלום אובדן כשר עבודה 
מס הכנסה פרסם סדרת הנחיות למקבלי תשלום עקב אובדן כשר עבודה הן בתשלום חודשי המקובל דרך כלל והן בתשלום חד פעמי הניתן לעיתים עקב הסדרים עם המשלמים קרנות הפנסיה וחברות הביטוח . 

לעיון בחוזר המלא לחצו כאן 

taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz3-2015.pdf

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן