שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

מכרזים פעילים

קבוצת אשטרום בע"מ, מחברות הבנייה והנדל"ן

המובילות בישראל, מזמינה הצעות מגופים מוסדיים

לעריכה וניהול
קרן השתלמות   
מסוג   ברירת מחדל

עבור עובדי קבוצת אשטרום .

 

1.את מסמכי ההליך ניתן לקבל

בפנייה למייל     SL@S-L.CO.IL    בלבד

בפנייה יש לציין :

שם הגוף המוסדי המציע

 

 

שם הגורם האחראי מטעם הגוף להשתתפות בהליך

 

 

כתובת מייל לקבלת מסמכי ההליך

 

 

טלפון לאיש/ת קשר מטעם המציע 

 

 

 

2.הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי הבקשה. בכל מקרה של סתירה

בין האמור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי הבקשה – מסמכי הבקשה

יגברו.

3.אין בבקשה זאת לחייב את קבוצת אשטרום בקבלת הצעה כלשהיא.

4. ההליך הינו לגופים מוסדיים בלבד בהליך התקשרות ישירה .

5. ניהול הליך הבקשה לקבלת הצעות מבוצע על ידי  >>>  שאול את לחמן

מועד סופי להגשת ההצעות
עד 21.11.2018 שעה 1200

 
בהצלחה ובתודה מראש .


 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לשאול את לחמן בע"מ ייעוץ ובקרה פנסיונית אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן