שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

מעסיקים - לא דרשתם חזרה הפיצויים לעובד בתוך 4 חודשים זהירות יתכן ותפסידו אותם לתמיד !

 

על פי תיקון לחוק קופות הגמל שנכנס לתוקפו ביום 08/07/2018, 
ישוחררו כספי הפיצויים לעובד באופן אוטומטי, 
אלא אם ...

 



המעסיק יוכל למשוך חזרה את כספי הפיצויים 
רק אם בתקופה של ה 4 החודשים מיום ניתוק יחסי עובד ומעביד, 
המציא אסמכתאות לחברת הביטוח לפיו העובד אינו זכאי לכספים אלו
(פסק דין הצהרתי, נקיטה בהליך משפטי, אישור של העובד).

 

 הוראת החוק חלה גם על מי שסיים את עבודתו לפי כניסת התיקון (08/07/2018).

 

 מספר נקודות להבהרה:

 

א. עובד שסיים עבודתו היום לא יוכל לבצע משיכה של כספי פיצוים, 
אלא אם המציא מכתב שחרור או שהמתין 4 חודשים. 
לדוגמה עובד שסיים עבודתו לפני 3 שנים, יצטרך גם כיום , להמתין 4 חודשים לפני הפניה למשיכה.

 

ב. מעביד יוכל להתנגד לשחרור כספי הפיצויים, גם לאחר 4 חודשים
באם : 
1. המציא פסק דין הצהרתי המאשר כי העובד סיים עבודתו ללא זכאות לפיצויים על פי חוק וכי כספי הפיצויים שייכים למעביד
וכל זאת  טרם ביצוע משיכת כספי הפיצויים על ידי העובד .

 

2. המציא  תוך 4 חודשים ממועד סיום העבודה אסמכתא המעידה כי נקט בהליך משפטי
לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי פיצויי הפיטורין או חלקם, או לשלילת פיצויי הפיטורין או חלקם, לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורין.

 

3. המציא  תוך 4 חודשים ממועד סיום העבודה
את  כל המסמכים הבאים:       
   

      1. הודעה מהמעסיק בצירוף אסמכתא כי כספי הפיצויים שהופקדו או חלקם ניתנים 
         להחזרה למעסיק עפ"י דין או עפ"י הסכם
          העסקה.
      2. הודעה שנחתמה ע"י העובד  לאחר מועד 
         סיום העבודה  
כי כספי הפיצויים או חלקם 
        ניתנים להחזרה למעסיק.


כאמור במידה ולאחר 4 חודשים מיום העזיבה, לא נמסרו לחברה המנהלת ע"י המעסיק
המסמכים והדיווחים כאן , העובד יהיה רשאי למשוך את כספי הפיצויים, מבלי שלמעסיק תהיה טענה כלפי החברה המנהלת.

למעוניינים בקבלת נוסח החוק המלא כפי שפורסם ברשומות  ----->
 שילחו מייל ל sl@s-l.co.il 

* הנ"ל הינו תקציר בלבד בכל מקרה של מידע נוסף ו/ או פרשנות יגבר הקבוע בחוק בלבד .


 לבדיקת האפשרות ספציפית לארגון שלכם  
להבהרות ומידע נוסף דברו איתנו בהקדם ל : 
 03-7516466  או על ידי מייל
sl@s-l.co.il


להתראות ,
שאול את לחמן -
ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי לחברות 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן