שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

נחתם הסכם קיבוצי ארצי ברשויות המקומיות 14/7/2016

 

בשורה לעובדי הרשויות המקומיות בישראל המדורגים בדירוג המנהלי והמח"ר. בהמשך להסכם המסגרת אשר נחתם ביום 18/4/2016 במגזר הציבורי ולאחר מו"מ אינטנסיבי וארוך,חתמו היום (14/7/2016), יו"ר הסתדרות המעו"ף, מר ארנון בר דוד ויו"ר המרכז לשלטון המקומי, מר חיים ביבס על הסכם ארצי לכלל הרשויות המקומיות.
 

הסכם זה הוא המשך ישיר, לשורה של הסכמים החל משנת 2009 דרך הסכם 2012, שלפיהם חותרת הסתדרות המעו"ף לצמצום פערי השכר בקרב עובדי הרשויות המקומיות, ולמתן העדפה מתקנת באמצעות תוספות נקודתיות לאוכלוסיות עובדים מסוימות.
 

ההסכם מעניק לכ-90% מעובדי הרשויות המקומיות תוספות שכר משמעותיות ביותר, בהרבה מעבר לקבוע מהסכם המסגרת הכללי לעובדים במגזר הציבורי. לצורך ההמחשה בלבד, חלק מהעובדים יזכו לתוספת של עד 30% משכרם.

בהסכם זה ניתן גם דגש לעובדים בדרג הניהולי על ידי הגדלת תוספת הניהול.

 

ההסכם מביא לידי ביטוי את החזון של יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד והסתדרות המעו"ף "להמשיך ולפעול במקצועיות לשיפור שכרם של העובדים, חברי הסתדרות המעו"ף ולשמש מגן מסייע ותומך לכלל ציבור העובדים". 

 

ארנון בר דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף: "שקדנו על ההסכם חודשים רבים ואני מברך על התוצאה הסופית. התוספת לבעלי השכר הנמוך משקפת את הסולידאריות החברתית שמובילה הסתדרות המעו"ף ל- 120 אלף עובדי הרשויות החברים בה ומהווה עוד צעד בדרך לעשיית צדק בסוגיית פערי השכר ברשויות המקומיות".

 

להלן עיקרי ההסכם:

 

·        הגדלת תוספת המעו"ף לעד 1,000 ש"ח בשתי פעימות

         

         במשכורת יולי 2016

         דרגה

הגדלת תוספת המעו"ף במשכורת יולי 2016

         4 עד 7+ | 34 עד 37+

850 ₪

          8 עד 8+ | 38 עד 38+

700 ₪

          9 עד 9+ | 39 עד 39+

500 ₪

          10 עד 10+ | 40 עד 40+

300 ₪

          11 עד 11+ | 41 עד 41+

150 ₪

           

          במשכורת פברואר 2017

           דרגה

הגדלת תוספת המעו"ף במשכורת פברואר 2017

           4 עד 6+ | 34 עד 36+

1,000 ₪

           7 עד 7+ | 37 עד 37+

950 ₪

           8 עד 8+ | 38 עד 38+

750 ₪

           9 עד 9+ | 39 עד 39+

600 ₪

           10 עד 10+ | 40 עד 40+

400 ₪

           11 עד 11+ | 41 עד 41+

200 ₪

 

·        תוספת שקלית 2017

o       העובדים בדירוג המנהלי יהיו זכאים לתוספת שקלית לשכרם, אשר תגיע ב-4 פעימות, עד למשכורת חודש פברואר 2019 לסך של 179.49ש"ח.

·        תוספת אחוזית 2017

o       בנוסף תשולם לשכר העובדים תוספת אחוזית לשכרו של העובד, אשר תגיע ב-4 פעימות, עד למשכורת חודש פברואר 2019 לשיעור של 3.3% משכרם של העובדים.

·        תוספת שכר ענפית בגובה של 10% מהשכר המשולב של:

o       מזכיר/ות במזכירויות בתי הספר לרבות מינהלן בית הספר.

o       אחראי/ת למשק ותחזוקה (שרת / אב בית) בבתי הספר ובמתנ"סים.

o       חשב – עובד בדירוג המח"ר, הממלא תפקיד של חשב בכל יחידה ארגונית מן הסוג הבכיר ביותר ברשות (מינהל, חטיבה או אגף, לפי העניין), ואם יש יותר מחשב אחד באותה יחידה ארגונית – הבכיר מביניהם. 

o       ראשי ההיררכיה של חשבות השכר אצל המעסיק.

o       חשבי שכר - עובדים שעוסקים בפועל בחישוב שכרם של עובדי המעסיק שבמועד חתימת ההסכם הם בעלי תעודת חשב שכר מוכרת.

o       פקחי חניה - עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני החניה ברחבי הרשות המקומית שמתח הדרגות התקני הצמוד לתפקידם הוא: בשלוש הערים הגדולות: 7 – 9(+) / 37 – 39(+); ביתר המעסיקים: 6 – 8 (+) / 36  38(+).

o       ראשי חוליות חנייה - עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני חנייה ברחבי הרשות המקומית שמתח הדרגות התקני הצמוד לתפקידם הוא: בשלוש הערים הגדולות 8 - 10(+) / 38 - 40(+)

o       התוספת תשולם לעובדים החל ממשכורת חודש ינואר 2017

 

 

·        הגדלת תוספת הניהול לעובדים חדשים (שהתקבלו לעבודה לאחר מרץ 1999):

         רמת ניהול

שיעור התוספת

         רמה ראשונה

הגדלת תוספת הניהול מ-5% ל-7.5% מהשכר המשולב

          רמה שנייה

הגדלת תוספת הניהול מ-7.5% ל-10% מהשכר המשולב

          רמה שלישית

הגדלת תוספת הניהול מ-10% ל-12.5% מהשכר המשולב

 

·        הגדרת מכסת העובדים בחוזים אישיים ברשות המקומית ל-5% מכלל העובדים

o       עד 5% מכלל העובדים ברשות או 12 עובדים (הגבוהה מבינהם), יועסקו בחוזים אישיים. במניין העובדים המועסקים אצל אותו המעסיק בחוזה אישי לא יבואו בחשבון העובדים הסטטוטוריים והעובדים בתפקידים הפטורים ממכרז לפי תקנה 2(ב)(3) בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ותקנה 9(א)(9) בצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) המועסקים ו/או יועסקו בחוזה אישי, ועד לתקרה של 12 עובדים כאמור

o       שיעור המועסקים בחוזים אישיים יתחלק כך: 3% לתפקידים ניהוליים ו-2% לתפקידים מקצועיים שונים

 

 

·        מועדון "שלך"

o       סוכם על הגדלת ההפרשה למועדון "שלך" ב-168 ש"ח נוספים, החל משנת 2016. התוספת תשולם בינואר 2017. סך ההפרשה למועדון "שלך" יעמוד על 336 ש"ח.

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן