שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

סיכוי נמוך לקבלת פנסיית נכות בקרן

 

שלום [[שם]],

NEWS-L מידעון לקוחות שאול את לחמן - פברואר 2017 
               

 ביטוח נכות במסגרת קרן פנסיה מקנה ביטוח חלקי . 

                          

 

1. הגדרת המונח "נכות" בקרן הפנסיה הופכת את הזכאות לתשלום לקשה ביותר. 

פסק דין בית המשפט לעבודה מיום 09.01.2017 בתביעת ליאור מועלם נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל הבהיר את העקרונות להגדרת המונח "נכות" על פי תקנון הקרן. 

 

בתקופה בה חלק גדול מאד מהמבוטחים במדינת ישראל , מבוטחים במסגרת קרנות הפנסיה החדשות ,נוסיף לכך הצטרפות עובדים עתידית במסגרת קביעת משרד האוצר בשתי קרנות פנסיה חדשות כקרנות ברירת מחדל לביטוח עובדים בארגונים ,עמד למבחן בבית הדין המונח נכות בקרן הפנסיה .

בית המשפט שהתלבט בנושא פנה לקבל הבהרה מהממונה על שוק ההון כך שסוגיה נדונה זאת קיבלה משנה תוקף וחשיבות .

במסגרת הדיון נבחנה הגדרת המונח "נכה" על פי תקנון קרן הפנסיה 

נכה מיהו ? 

"עמית שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו ותוצאה מכך הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו ,הכשרתו או נסיונו,במשך תקופה של למעלה מ 90 ימים רצופים והכול כפי שיקבע על ידי הועדה הרפואית".

בית הדין בגיבוי אגף שוק ההון קבע 2 קביעות מהותיות ביותר :

1. די  ש"בעבודה" מתאימה לאחת מההגדרות : השכלתו או הכשרתו או נסיונו על מנת שתיחשב לעבודה מתאימה .ודחה את טענת התובע לפיה ההגדרה צריכה לעמוד בכל 3 התנאים יחד.

2. בנוסף השאלה שתיבחן בעת תביעה ,הינה מסוגלות העמית לעבוד בעבודתו או בעבודה אחרת המתאימה לו ולא  באם אכן עובד בפועל .

בית הדין בחן את הגדרת מקרה הביטוח בחברות הביטוח למול הגדרת הנכות בקרן הפנסיה והבהיר בקביעתו כי הגדרת הפוליסה דורשת התאמת עבודה לפי השכלתו,הכשרתו,ונסיונו כתנאים מצטברים בלבד ולא כל מקרה בפני עצמו כבקרן הפנסיה .

בית המשפט אמר דברו בפסק הדין בצורה שמחייבת את כלל עמיתי קרנות הפנסיה לבחון את אחד הכיסויים הביטוחיים החשובים ביותר בהגנה למקרה של חוסר יכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה.

להלן דברי בית המשפט ( ההדגשות אינם במקור

 

משמעות הדברים היא שרכישת ביטוח בקרן הפנסיה עשויה להקנות ביטוח חלקי בלבד בנסיבות בהן נפגעת יכולתו של העמית להמשיך לעסוק בתחום העיסוק המסוים שבו עבד בעבר, וכפועל יוצא מכך נגרמת לו גם ירידה משמעותית בהכנסות, כפי שהיה מקרה זה.... על פני הדברים נראה שלפחות חלק מעמיתי קרנות הפנסיה אינם מודעים לכך שביטוח הנכות במסגרת הביטוח הפנסיוני מקנה להם ביטוח חלקי. 
נוכח האמור, נראה שיש מקום לשקול דרכים ליידע את עמיתי קרנות הפנסיה בדבר מהות והיקף הזכאות לפנסית נכות, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם ולשקול אם לרכוש ביטוח נוסף, למקרה שמצב בריאותם ימנע מהם להמשיך לעבוד בעיסוקם הספציפי ויגרום לירידה בהכנסתם."

 

אז מה עושים ?  

אנו בשאול את לחמן ערוכים להציג ולהתאים לכם מספר אלטרנטיבות פנסיוניות כדי לטפל בסוגיה שהוצגה כאן ולמנוע מצב בו תביעת מי מהעובדים בארגון במקרה של נכות נדחת על ידי קרן הפנסיה וחושפת את העובד ומשפחתו לבעייה כלכלית חמורה ולתקופה ארוכה .

במספר מקרים אף עשוי העובד ל"גלגל" את הבעיה הכלכלית לפתחו של המעביד שמתוך אחריות ודאגה לעובד עשוי לשאת מכיסו בתשלומי סכומים של אלפי שקלים מדי חודש לתקופה ארוכה.

 

 לפניות ותאום פגישה אנא פנו לטל 03-7516466 או במייל sl@s-l.co.il

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן