שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

עדכון תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה ותגמול סוכן

 עדכון תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה ותגמול סוכן 

1.  תקרות הפקדה מקסימאליות לקרן פנסיה חדשה 2017

שכר ממוצע במשק

החל  מיום  01/01/2017,  השכר  הממוצע  לשנת  2017 עפ"י  סעיף  2  לחוק הביטוח  הלאומי  הינו  9,673 ₪  (לעומת 9,464 ₪ בשנת 2016, עליה של 2.2%).להלן השלכות השינוי:

 

[קישור להודעת ביטוח לאומי]

                          עדכון תקרה ההפקדה המותרת לקרן פנסיה חדשה מקיפה:

תקרת ההפקדה המותרת בש"ח לחודש בקרן פנסיה חדשה מקיפה בשנת 2017 הינה 3,965.93 ₪.

תגמולי עובדתגמולי מעבידפיצויים סך כולל שכר מקסימאלי לביטוח בקרן החדשה 
7%7.50%8.33%22.83% ₪                                       17,372
6%6.50%8.33%20.83% ₪                                       19,040
6%6.50%6%18.50% ₪                                       21,437
     


  
     
ללא הכוונה יתרת השכר המבוטח תופקד לקרן משלימה - מומלץ לפנות אליינו    לבדיקת אלטרנטיבות פנסיוניות כלכליות נוספות !  2. אושר סופית: שינוי שיטת תשלום העמלות לסוכן ביטוחעבור  שירותים פיננסיים, על מנת למנוע הטעיה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 17)(איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת מיקי זוהר, מיכל בירן וקבוצת חברי כנסת.

מוצע שעמלת ההפצה המשולמת לסוכן לא תחושב בזיקה לדמי הניהול שחברה מנהלת גובה מעמיתיה, על מנת למנוע הטיה מצד הגופים הפיננסיים כלפי סוכנים פנסיונים כדי שימליצו ללקוחותיהם על מוצרים פנסיונים שדמי הניהול שלהם גבוהים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מטרת חוק זה היא למנוע הטייה מצידם של הגופים הפיננסים כלפי סוכנים פנסיונים על מנת שימליצו  ללקוחותיהן על מוצרים פנסיונים, שדמי הניהול שלהם גבוהים.

למרבה הצער, שיטת התגמול של הסוכנים הפנסיונים הרווחת בישראל מתבססת על אחוז מתוך דמי הניהול המשולמים על ידי הלקוח לגוף הפיננסי. שיטה זו המונהגת על ידי הגופים הפיננסים יוצרת תמריץ עבור הסוכנים הפנסיונים להמליץ דווקא על מוצרים, שדמי הניהול שלהם גבוהים יותר. נורמה בעייתית זו לעיתים מגיעה לכדי אילוץ הסוכנים הפנסיונים להמליץ על מוצרים יקרים יותר, אם ברצותם לזכות בתגמול כלשהו על עבודתם. זהו עיוות, הפוגע בציבור החוסכים, ויש לתקנו."

ללשון ההודעה 
main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press090116-p9w.aspx


 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן