שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

עדכונים בתקנות העברת כספים - ניוד

 
עדכון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים העברת כספים בין קופות ("תקנות הניוד הפנסיוני")


 
ביום 11.09.2014 נכסנו לתוקפם מספר שינויים משמעותיים לגבי אפשרויות ניוד כספים הן למעסיקים והן לעובדים לעדכונכם להלן עקרי השינויים :

1)   לגבי קופת גמל מרכזיות לפיצויים שנסגרו להפקדות חדשות בשנת 2011  ניתן לפתוח חשבון חדש בקופה מרכזית לפיצויים לצורך ניוד בלבד.

2)   עד כה נקבע כי לא ניתן לנייד לקופה משלמת לקצבה את חלק הפיצויים ללא חלק התגמולים ,בתיקון נקבע כי עמיתים בני 60 ומעלה יוכלו לנייד לקופה משלמת לקצבה  פיצויים בלבד.

3)   עמיתים שגילם מתחת ל 60 יוכלו לנייד כספי פיצויים  רק באם הופקדו גם תגמולי מעסיק ועובד לפחות בשיעור של 5%,בעבר נדרשה בדיקה רק לגבי תגמולי מעסיק בלבד .

4)   במקרה של העברת כספים לקרן פנסיה חדשה מקיפה ( שאינה כללית ) העמית לא יוכל להמשיך להיות פעיל בקופת גמל אחרת .

5)   נקבעו מנגנוני פיצויי לעמיתים בגין איחור שנובע מהתנהלות הקופה המקבלת .

6)   ניתן לבצע איחוד חשבונות במקרים הנקובים בלבד :

                               א.       בקרן השתלמות בתנאי שכל החשבונות נזילים למשיכה.
                                ב.       בקופת גמל לתגמולים במעמד עצמאי, לגבי כספים שנצברו עד ליום 31.12.2005 ובתנאי שהכספים נזילים למשיכה.
                                ג.        חל איסור על פיצול כספים בקרן השתלמות.
 
לקבלת פרטים נוספים הבהרות והשלמות ניתן לפנות אלינו במייל SL@S-L.CO.IL  או טלפונית  03-7516466
 
 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן