שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

פורסם מדריך דע זכויותיך וחובותיך - למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת 2018

 לשימושכם מצורף כאן 
מדריך נרחב לנושאים מיסוי רבים וחשובים
לסיוע במיצוי מלא הזכויות והחובות 
וכן לסיוע במילוי טופס דין וחשבון של יחיד
על ההכנסה של שנת 2018

לכניסה למדריך המלא לחצו על הקישור כאן מטה 

taxes.gov.il/incometax/documents/daz/da_2018.pdf


 בהצלחה שאול את לחמן - תאגיד יועץ פנסיוני אוביקטיבי

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לשאול את לחמן בע"מ ייעוץ ובקרה פנסיונית אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן