שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

תוכנית פרישה מרצון סגל בכיר שירות המדינה

 תוכנית פרישה מרצון סגל בכיר שירות המדינה

במגמה לקדם מוביליות תפקודית וריענון השורות בסגל הבכיר בשירות המדינה, הוחלט על פי סיכום בין נציבות שירות המדינה, משרד רוה"מ, הממונה על השכר ואגף התקציבים במשרד האוצר, על תכנית ייחודית לפרישה מרצון של עובדים הנמנים על הסגל הבכיר בשירות המדינה, בהתאם למפורט בחוזר כאן.
UserFiles/File/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94.pdf

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לשאול את לחמן בע"מ ייעוץ ובקרה פנסיונית אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן