שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

תוצאות מכרז מכבי שירותי בריאות

 מכבי שירותי בריאות בחרה בהלמן אלדובי כקרן הפנסיה לטובת ביטוח פנסיוני לכ-14 אלף עובדי קבוצת מכבי והרופאים העצמאיים. כלל ומנורה מבטחים נבחרו לספק את קרנות ההשתלמות לעובדים

בנוסף יוכלו גם בני משפחות עובדי קבוצת מכבי ליהנות מדמי הניהול הנמוכים ביותר

במכבי יש כ-8000 עובדים, בחברות מכבידנט, בית בלב ומכבי טבעי עובדים עוד ע-6000 איש- מציעה לבדוק רגישות בגין ההתארגנות. במכרז שהחל לפני מספר חודשים התבקשו החברות להציע כיסוי פנסיוני וקרנות השתלמות עבור כלל עובדי הקבוצה. עם זאת, כל עובד יוכל לבחור גם בקרן פנסיה או השתלמות אחרת לפי רצונו.

המכרז נתן משקל משמעותי לא רק לדמי הניהול אלא גם למרכיב השירות. על המתמודדים היה להתחייב לסטנדרט שירותי במענה לפניות עובדים (SLA). כך למשל, מחויבת הלמן אלדובי לאפשר לכל עובד להיפגש עם נציג הקרן מטעמה בצמתי קבלת החלטות אישיים או מקצועיים הרלוונטיים לבטוח הפנסיוני שלו. עוד התחייבה החברה בנוכחות עובד מטעמה במתקני מכבי ובזמינות טלפונית מיטבית עבור העובדים.

המכרז לווה על ידי חברת הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבית "שאול את לחמן"

ההישג הגדול של המכרז הינו גם  בהפחתת דמי הניהול לכל עובד הן בהפקדות השוטפות והן בעת קבלת הקצבה  וכתוצאה מכך להגדלת הקצבה לכל החיים בצורה משמעותית ביותר

קרן הפנסיה

 

 

התנאים עד עתה

התנאים במכרז החדש- הלמן אלדובי

דמי ניהול מהפקדה שוטפת

1.2%

1.49%

דמי ניהול מצבירה

0.23%

0%

 

קרנות השתלמות

 

התנאים עד עתה

התנאים במכרז החדש- כלל

התנאים במכרז החדש מנורה-מבטחים

דמי ניהול

כ-0.8%

0.23%

0.3%

 

    

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן