שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

10 טיפים איך הדוחות השנתיים שקיבלתם הולכים להרוויח לכם הרבה כסף ולהגן עליכם ובני משפחתכם

 
 10 טיפים פנסיונים לרווח מהדוחות השנתיים !

1. מצב משפחתי
 

אם אתה נשוי, אתה יכול לדלג ישר לטיפ השני שעוסק בכיסוי ביטוחי. אבל אם אתה רווק ללא בן או בת זוג, גרוש או אלמן - אתה יכול לחסוך ולבטל את התשלומים עבור כיסוי הביטוחי לשאירים.

מכיוון וקרן הפנסיה כוללת כיסוי למקרה מוות, מידי חודש מנוכה סכום מהפקדה החודשית לטובת רכישת הכיסוי הביטוחי. מכיוון שאין לך בן או בת זוג יש לך אפשרות לבטל את הכיסוי כך שחלק
גדול יותר מההפקדה יועבר לטובת החיסכון. כאשר המצב המשפחתי ישתנה חשוב לזכור לעדכן את הקרן ולהפעיל את הכיסוי.

ניקח לדוגמא את ערן, רווק, בן 25 שהצטרף לקרן הפנסיה, זאת עבודתו הראשונה והוא מקבל שכר של 6000 ₪ בחודש, ערן משלם בחודש 33 ₪, עבור כיסוי ביטוחי וכיסוי למקרה מוות.
באפשרותו לוותר כעת על הכיסוי לשארים ולחסוך בכל חודש  27 ש"ח.

2. גובה הכיסוי הביטוחי למקרה מוות


קרן הפנסיה מעניקה קצבה חודשית באבדן כושר עבודה וחס וחלילה במקרה מוות. הכיסוי הגבוה ביותר הוא כמובן 100% מהשכר.
שמתחלק בין 60% לאלמן/ה ו- 30% ליתום (60% שמתחלקים בין היתומים). 

במידה ועיקר פרנסת המשפחה נופלת עליך, חשוב להבטיח כי חס וחלילה במקרה של מוות ההכנסה החודשית של המשפחה לא תיפגע בצורה משמעותית, לכן חשוב
 כי קצבת השאירים תהייה קרובה עד כמה שניתן לשכר החודשי. 

 

בעבר שיעור הכיסוי הביטוחי (המוקף בעיגול) נקבע לפי גיל הצטרפות לקרן הפנסיה, ככל והצטרפת לקרן  בגיל מבוגר יותר, כך אחוז הכיסוי היה  נמוך יותר. 

הידעת? החל מינואר 2014 הסכום הבסיסי לשאירים במסלול הכללי ב"מבטחים החדשה" עומד על שיעור של 100% מהשכר הקובע לגבי כלל
העמיתים, (למעט גברים שהצטרפו לקרן בגילאי 47 או יותר, ששיעור הכיסוי לגביהם גם הוא קרוב ל-100%)

בדוגמא שלפנינו, אחוז הכיסוי עומד על 41.64% מתוך ה- 60% המקסימאליים. כך שחס וחלילה במקרה מוות, קצבת השארים תהיה רחוקה מהכנסה ערב מקרה המוות.

  

3. גובה הכיסוי הביטוחי למקרה נכות

 

הביטוח המקסימאלי למקרה של אבדן כושר עבודה אותו ניתן לקבל במסגרת קרן הפנסיה עומד על 75% מהשכר המבוטח בקרן. בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" מסלול
ברירת המחדל מעניק לך את הכיסוי המקסימלי. במידה ואתה בקרן פנסיה אחרת או שבחרת במסלול ביטוחי אחר מומלץ לבחון את אחוז הכיסוי. 

 

4 . מעקב אחרי ההפקדות החודשיות

מידי חודש את/ה ומעסיקך מבצעים הפקדות לקרן הפנסיה, ההפקדות מבוצעות מתוך השכר הפנסיוני וניתן לראות אותם בתלוש השכר.

כדי לוודא כי כל  ההפקדות הועברו לקרן הפנסיה, צריך לבחון כי מופיעים כל חודשי העבודה בעמודה הימנית המוקפת בעיגול.

בנוסף מומלץ לבחון האם הסכומים המופיעים בחלק העמית (מוקף בעיגול בצד שמאל) תואמים את הסכום שירד בתלוש השכר.

 

 

5.  מסלולי השקעה
 

בקרן מסלולי השקעה שונים  בהם מסלולי השקעה מתמחים, כמסלולי מניות או מסלולים אג"ח ומסלולי יעד לפרישה שהם מסלולי השקעה חכמים. אך למרות זאת למעלה מ- 90% מהחוסכים
עדיין נמצאים במסלול השקעה כללי. מומלץ לחוסכים שמתקרבים לגיל פרישה לבדוק את רמת הסיכון במסלול ההשקעה שלהם ולבחון את האפשרות לעבור למסלול השקעה אחר. מעבר המסלול מתבצע באופן קל ופשוט, ללא עלות כלשהי.

חדש! מסלול כשר הפועל לפי כללי ההלכה, בקרן הפנסיה מבטחים החדשה קיים מסלול כללי חדש שזכה לכשרות מצד ועד הפיקוח על מכשירים פיננסים של בד"צ העדה החרדית ובד"צ בית יוסף.

חדש! מסלולי יעד לפרישה, תגיד לנו מתי אתה רוצה לפרוש ואנו נתאים לך את המסלול. מסלולי היעד מאפשרים לכל עמית לבחור במסלול המתאים לזמן שנותר לו עד הפרישה. במסלול
זה רמת הסיכון הולכת וקטנה ככל ומתקרב מועד הפרישה.

 

 

7 .פנסיה צפויה
 

קרנות הפנסיה החדשות מחשבות את הפנסיה בגיל פרישה על פי החיסכון שצברת בקרן, ככל ותצבור סכום גבוה יותר כך פנסיית הזקנה שלך תהייה גבוהה יותר. לדמי הניהול אותם אתה
משלם בקרן הפנסיה ישנה השפעה גדולה על הפנסיה שתקבל עם פרישתך.

בדוח השנתי מוצגת הפנסיה החזויה על סמך הסכום אותו צברת עד כה, כמובן ככל ותמשיך לחסוך לפנסיה כך פנסיית הזקנה תהייה גבוהה יותר.

חשוב לזכור!

פנסיית הזקנה כיום לא מחושבת כאחוזים מהשכר, אלה לפי החיסכון. באפשרותך להגדיל את החיסכון לקרן ובכך להגדיל את פנסיית הזקנה.

 

8. אחוזי הפקדה לקרן הפנסיה

 

במקומות עבודה רבים נהוג שהעובד מפקיד 5.5% מהשכר החודשי שלו לפנסיה.

הגדלת ההפקדה לפנסיה מגדילה קודם כל את החיסכון הפנסיוני ומעבר לכך במקרים רבים היא מעניקה הטבת מס. באפשרותך להגדיל את ההפקדה לפנסיה עד ל- 7% מהשכר.

 

9. דמי ניהול

 

קרן הפנסיה גובה עמלות ניהול בשיעור של

עד 6% מההפקדה השוטפת החודשית ועד 0.5% מסך החיסכון המצטבר מדי שנה

ללא טיפול שיעור דמי ניהול כנ"ל עשויים לקזז כשליש מהחסכון הפנסיוני בעת פרישה !

יועצי שאול את לחמן עומדים לרשותכם לבחינת אפשרות הוזלת דמי הניהול כאמור שמשמעותם הגדלה מהותית של סך הפנסיה הצפויה ללא כל צורך בהגדלת ההפקדה החודשית

 

10. מעקב שוטף

 

קרנות הפנסיה מחויבות משלוח לעמיתי הקרן הפעילים באופן רבעוני דוח לגבי סך זכויותיהם ובכל שנה דוח זכויות מקיף לכלל העמיתים פעילים ו/או לא .

 בדיקה קצרה אחת לרבעון של סך הנקודות שצוינו כאן תשפר משמעותית את החיסכון ההגנה למקרי ביטוח שונים , עבור העמית ובני משפחתו לטובת שקט פנסיוני נפשי .

 

 

* דוגמאות ומקור על פי קרן מבטחים מנורה .

 

 

 

שאול את לחמן חברה לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי יתכבדו

לעמוד לרשותכם לבחינה שדרוג ושיפור סך המערך הפנסיוני שברשותכם

בקרנות הפנסיה ,ביטוחי המנהלים , קרנות ההשתלמות ,קופות הגמל וכו .

 

 

 

 

שאול את לחמן בע"מ , רח אבא אחימאיר 14 א רמת גן

 

טל 03-7516466  פקס 153-3-5100040

 

מייל :sl@s-l.co.il אתר :WWW.S-L.CO.IL

 

               

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן